“ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ”

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Στεφανίδη, βιολόγος και 'Εφη Καράμπαλη, μαθηματικός


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 1. Μελέτη των μεταβολών του ανάγλυφου, της γεωλογίας και του κλίματος των μονοπατιών στο χώρο και το χρόνο
 2. Βιωματική μελέτη της βιοποικιλότητας
 3. Διαχείριση του νερού
 4. Ποσοστά ερημοποίησης
 5. Αξιοποίηση ανανεώσιμες πηγών ενέργειας
 6. Εύρεση οικολογικών λύσεων διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 1. Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα γεωπεριβαλλοντικά στοιχεία των περιβαλλοντικών διαδρομών στην πόλη μας και σε άλλες παραδοσιακές πόλεις
 2. Ο εμπλουτισμός γνώσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (διαχείριση νερού-ερημοποίηση)
 3. Η ενημέρωση για την εύρεση οικολογικών λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων
 4. Η καταγραφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται
 5. Η διαμόρφωση θετικών στάσεων για την επίλυση προβλημάτων
 6. Η ανάδειξη προσωπικής ευθύνης και συνεργασίας


“ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ”Υπ. καθηγητές: Δημήτρης Μακροδημήτρης, χημικός και Ελένη Κακλαμάνη, φιλόλογος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Μελέτη των μεταβολών του ανάγλυφου, της γεωλογίας και του κλίματος των μονοπατιών στο χώρο και το χρόνο
 2. Τα μονοπάτια ως μέσο οικοτουριστικής ανάπτυξης
 3. Συμβολή των σχολικών εκδρομών και περιβαλλοντικών ομάδων στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού
 4. Η χρήση του μονοπατιού κατά το παρελθόν
 5. Τύποι βλάστησης κατά μήκος του μονοπατιού
 6. Προτεινόμενα έργα και δράσεις στην περιοχή μελέτης απαραίτητα για την οικοτουριστική ανάπτυξη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 1. Η ενημέρωση για τον οικοτουρισμό και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 2. Ο εμπλουτισμός γνώσεων για τη χρήση των μονοπατιών κατά το παρελθόν
 3. Η ενημέρωση για τα ιστορικά στοιχεία των μονοπατιών και τη καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας
 4. Η διαμόρφωση θετικών στάσεων για το περιβάλλον
 5. Η ανάδειξη προσωπικής ευθύνης και συνεργασίας