Τα δύο περιβαλλοντικά προγράμματα αποτελούνται από 46 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και τις επισκέψεις. Αλλά κάθε ομάδα εργασίας ( 6-7 ατόμων περίπου) θα είναι υπεύθυνη για τις παρακάτω υποχρεώσεις:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ WIKISPACES ΚΑΙ POWERPOINT

2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

4. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ

5. ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

6. ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

7. ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ