Ομάδα μουσικών παρεμβάσεων

ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ομάδα μαθητών
1. Μαρία Αγγελοπούλου
2. Μαρία-Ελένη Λάμπρου
3. Γιώργος Καλαβρυνός
4. Γιώργος Πεγκλίδης