ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Ομάδα μαθητών
1. Σοφία Βαρελτζή
2. Βασιλική Μαυρίκα
3. Βασιλική Δαμιανάκη
4. Ευαγγελία Τασσοπούλου

Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τους κάδους ανακύκλωσης του σχολείου
screen-16.19.07[20.12.2016].png


screen-16.19.59[20.12.2016].png