1. Γνωριμία των παιδιών της Ομάδας.
2. Συζήτηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
3. Ορισμός θέματος.
4. Δημιουργία ομάδων και υποομάδων και κατανομή εργασιών.
5. Αναζήτηση πληροφοριών για τα γεωπεριβαλλοντικά και γεωμυθολογικά στοιχεία κάθε περιοχής που μελετάται.
6. Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και συμπλήρωση φύλλων εργασίας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
7. Επισκέψεις σε περιβαλλοντικά μονοπάτια στην Αθήνα: Βοτανικός Κήπος, Πάρνηθα.
8. Επίσκεψη σε ΚΠΕ εκτός Αθηνών και συμμετοχή σε πολυήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
9. Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάχυσης των αποτελεσμάτων στο wikispaces.
10. Δημιουργία δράσεων στο σχολείο και διοργάνωση παρέμβασης σε ΔΥΕΠ στο ελαιώνα.
11. Συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού.
12. Ολοκλήρωση εκπόνησης, αξιολόγηση και παρουσίαση σε ημερίδα.